När vi använder internet i vardagen finns det vissa aktiviteter som sticker ut mer än andra i fråga om utbredning. Det klart vanligaste är att man använder datorer och internet till social interaktion i form av sociala medier och email. De allra flesta som använder internet i hemmet, har dessa två områden som huvudsakliga sysselsättningar. De sociala medierna har i mångt och mycket kommit att bli ett alternativ eller komplement till tjänster som tidigare använts för chatt och konversation vilket kan vara någonting som bidrar till att allt fler använder dessa tjänster istället för de tidigare alternativ som funnits tillgängliga.

De som håller sig skeptiska till hur vi använder internet befarar från och till att det skall bli ytterligare en distans människor emellan i och med att vi inte har samma direkta mötespunkter utan istället håller relationer digitalt. Det är en rädsla som inte behöver stämma med verkligheten. I allt större utsträckning har vi internationella relationer och kontakt med personer som inte finns i staden eller kanske ens i landet man själv befinner sig i. På detta vis kan internet utgöra ett offentligt forum för möten och samtal vilka gör världen mer tillgänglig och förbättrar möjligheten att interagera med vänner och bekanta.

Hitta likasinnade på nätet

När man ser vad olika åldersgrupper gör på internet framkommer en hel del intressant fakta som kan säga en hel del om hur den digitala trenden kommit att utvecklas och anpassas efter en yngre publik. Den information man tagit fram skulle också kunna vara bra för marknadsföring och analys av de olika målgrupper som man kan tänkas vilja rikta in sig mot när man vill kliva in på marknaden med en ny tjänst eller kanske en produkt.

Det man kunnat påvisa under förra året, är att de äldre väljer att använda sig av forum och sidor var man delar ett gemensamt intresse med övriga användare. Det kan vara intresseorganisationer, eller sub-forum som behandlar ett specifikt område och intresse. De yngre är mer benägna att syssla med sociala medier var man träffar personer både inom och utom den intressegrund man har för specifika ämnen. Även om de äldre internetanvändare som kommit in med svar i undersökningen använder internet och forum mer sporadiskt än vad unga gör, är det tydligt att man tittar på specifika intressesidor istället för generella och öppna sidor var allt handlar om vem du är och dina intressen är någonting relativt sekundärt. Oavsett vad man jämför kan man dock se en större generell aktivitet bland unga.