Förkortningen SEO kommer från den engelska termen ”search engine optimization”, som betyder sökmotoroptimering. Inom sökmotoroptimering ingår allt som kan göras för att påverka på vilken plats en webbplats får i SERPen (Search engine result page) hos olika sökmotorer. Den mest använda sökmotorn i Sverige är Google, och experterna menar att om man optimerar en sida utifrån Googles krav så kommer man automatiskt också att ranka bättre hos de två andra stora sökmotorerna som används här – Bing och Yahoo!. Däremot fungerar det inte att optimera en site för Bing och tro att den också kommer att rankas bättre hos Google.

Sökmotoroptimeringen som görs på en webbplats kan delas in i två delar, det som görs på siten och det som görs utanför. Detta kallas för onpage och offpage. Onpage-optimering handlar bland annat om att ge webbplatsens olika sidor unika och beskrivande titlar, att använda sökord och närbesläktade ord i texten, att tagga bilder på rätt sätt och att skapa en logisk intern länkstruktur för siten.

Offpage-SEO handlar om vad andra säger om siten, var den blir omnämnd, vilka ord som finns i länktexten och hur relevant innehållet på siten som länkar till webbplatsen är. För att få länkar från andra relevanta siter kan man skapa länkbeten, eller ”link baits” som det kallas på engelska. Länkbete är innehåll som är skapat på en sida för att andra siter ska vilja länka till den. Genom att skapa innehåll som är intressant, roligt eller utbildande inom sitens ämnesområde så ökar chanserna att andra siter som handlar om samma eller närliggande ämnen ska länka dit.

Nya Algoritmer och uppdateringar varje år

Sökmotorerna har omkring 200 olika algoritmer, som alla väger olika tungt, och som avgör på vilken plats en site ska visas i sökresultaten. Dessutom kan en site som rankas högt flyttas nedåt i SERPen, eller sättas upp för en manuell granskning, om den har hög avvisningsfrekvens. Det innebär att om flera besökare öppnar sidan och sedan snabbt backar tillbaka till sökresultatet så kan sökmotorn tolka det som att innehållet på sidan inte är relevant för sökningen.

Dessutom sker upp till och med 400 uppdateringar av sökmotorernas algoritmer per år, vilket gör det i stort sett omöjligt för någon som inte arbetar med sökmotoroptimering att hänga med på alla förändringar. Därför är det alltid att föredra att anlita hjälp utifrån om man själv inte är helt säker på hur sökmotoroptimeringen fungerar.

En SEO-byrå i Stockholm som kan göra SEO-strategier, med allt från sökordsanalyser till att se över kod och att länkstäda, är Belinger. De beskriver sig själva som en ”SEO-byrå med designkapacitet” och utvecklar webbplatser med utgångspunkt i besök och konvertering. På Belinger.se beskriver de mer utförligt vad sökmotoroptimering är och vilka tjänster de erbjuder.

Vad är SEO (sökmotoroptimering)?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *